ARMAL

armalKompanija Armal je Slovenačka kompanija koja je već dugo poznata u svetu a posebno nateritoriji bivše Jugoslavije. Kvalitet armal slavina mogu da posvedoče mnoga domaćinstva u kojima bey greške ovi proiyvodi rade i preko 20 godina.

Armal godišnje proizvede više od milion slavina i iz godine u godinu je među najvećim proizvođačima u Evropi. Preko  40 godina iskustva u proizvodnji slavina omogućuje da armal slavine imaju sjajan kvalitet i ogromno poverenje na tržištu.