RONDINE GROUP

rondineRondine group  je osnovan 1961 godine, kada se i formiraju glavna jezgra holdinga. Nakon toga su ostali proizvođači pločica kao što su Hilton, Fontana, Sassolgrande i Bismantova spojene u ovu grupaciju. U 1998, Rondine group je ušao na svetsko tržište sa tri brenda RHS, FONTANA BISMANTOVA i KERMONT. U 2005. je potpisan ugovor za njegovo stupanje kao većinskog vlasnika u temeljnom kapitalu sprej Dry, fabrike koja radi u sektoru sirovina za keramičku industriju trideset godina. Ovaj sporazum predstavlja pravi strateški savez za obe strane. Sa jedne strane, vertikalnu integraciju procesa proizvodnje za Rondine group, i sa druge, za generisanje tehničke i proizvodne sinergije. Double-loading porcelan ima sve tehničke kvalitete kamena, a proširuje svoje mogućnosti primene zahvaljujući svojim odličnim estetskim kvalitetima. Dug proces rada, koji je organizovan u tri osnovne faze (1 m² po minuti za izlazak iz štampe, u odnosu na 4 m² po minutu kod tradicionalnih metoda), stvara materijal sa superiornim tehničkim svojstvima.

 

WEB SITE:
www.rondinegroup.com